Global leverantör av ERP-mjukvara
Merförsäljning med “account based marketing”
100
engagerade beslutsfattare
4
länder
+30%
genomsnittsökning av kundlivscykeln

Merförsäljning med “account based marketing”

Kunden, en världsledande leverantör av affärssystem, upplevde utmaningar i att sälja över landsgränser och att uppnå synergieffekter mellan sina dotterbolag, vilket innebar utebliven tillväxt. Eftersom inköp av affärssystem är stora beslut för köparen hjälpte VAEKST kunden genom en kundanpassad “account based marketing”-strategi.

Hinder över landsgränserna


VAEKST hjälpte till att implementera en “account based marketing”-strategi för att möjliggöra merförsäljning över hela Norden. Ett huvudsakligt mål var att centralisera säljaktiviteter och minimera regionala skillnader i utveckling och utförande. Varje land gavs ett ramverk utvecklat för att hantera just den specifika marknaden.


100 beslutsfattare

Resultatet var en stor ökning i affärsmöjligheter i den regionala kontoren och fler än 100 kvalificerade säljmöten genomfördes med ledande beslutsfattare. I 30% av dessa säljmöten omvandlades dessa “leads” affärsmöjligheter med en “utmärkt” affärspotential redan inom ett år.

NEXT
CASE
READY
TO GROW?
Get in touch with Our team