Mötesbokning
Vi skär igenom det digitala bruset och skapar kvalificerade säljmöten för era säljare genom professionella uppsökande kontakter med nya kunder.
LÅT OSS PRATA
Kvalificerade säljmöten
Kvalificerade säljmöten är när era kunder har ett uttalat intresse av era produkter eller tjänster. Vi bokar bara möten som är kvalificerade enligt era behov och önskemål, samtidigt som vi värnar kvalitén på ert varumärke.
Utforska vår process
01
kaffe
Vi träffas över en virtuell eller varm kopp kaffe för att förstå ert varumärke och dela våra erfarenheter. Våra kunder har normalt ett kvalitetserbjudande, premiumpositionering och ett samarbetsinriktat mindset
02
pilot
Våra samarbeten börjar med ett pilotprojekt där vi bevisar att allt fungerar. Vi kommer överens om nyckeltal och utvärderar samarbetets resultat utifrån dem.

Tre månader är normalt sett tillräckligt för att generera positiv ROI och utvärdera samarbetets framtida hållbarhet. 
03
workshop
Pilotprojektet startar med att vi gör en onboarding av en dedikerad affärsutvecklare vid en utbildningsworkshop tillsammans med er.

Vårt ramverk för workshopen säkerställer att marknadsinsikter, värdeerbjudande och varumärkesvärderingar är redogjorda för och förstådda. 

Vi delar insikter om försäljning, automatisering, branscherfarenheter och tillsammans kommer vi överens om en strategi, samt definierar vad kvalificerade möten betyder för er.
04
Uppsökande
Vi påbörjar riktade, uppsökande aktiviteter och prioritering av leads för det definierade marknadssegmentet.

Vi bokar kvalificerade möten direkt i era kalendrar och delar med oss av lärdomar om hur konverteringsgraden kan optimeras över alla säljkanaler, så att ni kan öka era egna säljaktiviteter också.
05
Insikter
Vi tillhandahåller veckovisa och månatliga resultatrapporter inklusive djupgående analyser av konverteringsgrader mellan olika branscher och kundtyper.
REDO
FÖR VAEKST?
LÅT OSS PRATA