Business Development Manager
Valdemar Gyldendal
...managing operations…
Valdemar är från Köpenhamn där han studerar en magistersexamen i “International Business vid Copenhagen Business School. Att utveckla företag är kärnan i hans personlighet och efter att ha bott i Bryssel är han intresserad av internationella frågor och söker internationella miljöer. När VAEKST åker utomlands kommer Valdemar att staka ut riktningen.