COokiePolicy

Uppdaterad: 19 juni, 2023

Introduktion
När du besöker vår hemsida insamlas information om dig, vilken används för att anpassa och förbättra innehållet som visas på webbsidan.

Om du inte vill att information om dig ska samlas in, bör du radera dina cookies och undvika ytterligare användning av webbplatsen. Nedan förklarar vi vilken information som samlas in, dess syfte och vilka tredje parter som har tillgång till den.

Cookies
Webbplatsen använder "cookies", vilket är en textfil som lagras på dina digitala enheter (till exempel dator och mobil) på liknande sätt, i syfte att känna igen den, komma ihåg inställningar, utföra statistik och möjliggöra allmän användning av webbplatsen.

Om du inte gillar cookies i sin helhet eller vissa typer av cookies, kan du ändra webbläsarens inställningar för att radera cookies som redan har ställts in samt för att avböja nya cookies. Gå till hjälpsidan på din webbläsare för att lära dig mer om hur du gör detta.

Observera att om du raderar cookies eller inte accepterar dem, kan det resultera i att du ej kan använda samtliga webbfunktioner som vi erbjuder, att du ej kan lagra dina inställningar och/eller att några av våra webbsidor inte visas korrekt.

Personlig information
Generellt
Personlig information är all slags information som i en utsträckning kan tillskrivas dig. När du använder vår webbplats samlar vi in och behandlar ett antal slag av information. Det sker till exempel genom gemensam interaktion på hemsidan, såsom att du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i en undersökning, registrerar dig som ny användare/prenumerant och/eller genom annan användning av tjänster eller inköp via vår webbplats.

Vi samlar vanligtvis in och behandlar följande typer av information: ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk plats och vilka webbsidor du klickar på.

I den utsträckning som du själv ger uttryckligt samtycke och matar in uppgifterna själv, behandlar vi också: namn, telefonnummer och e-post. Detta inträffar vanligtvis i samband med att du använder vårt kontaktformulär.

Säkerhet
Vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och konfidentiellt sätt i enlighet med gällande lagstiftning, inklusive personuppgiftsförordningen och dataskyddslagen. Din information kommer endast att användas i det syfte den samlades in för, och raderas när syftet har uppfyllts eller inte längre relevant. Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder mot att din information blir oavsiktligt eller olagligt raderad, publicerad, förlorad, försämrad av eller möjlig att tillgå av obehöriga personer och enheter, missbrukade eller i annat fall behandlad på ett lagstridigt sätt.

Syfte
Information om dig används för att identifiera dig som användare för att kunna tillhandahålla de tjänster du har efterfrågat, såsom att mottaga nyhetsbrev. Dessutom använder vi informationen för att optimera och förbättra våra tjänster och innehåll.

Lagringsperiod
Vi behåller informationen för den period som är tillåten enligt lag och raderar den när den inte längre behövs eller är relevant. Perioden beror på informationens natur och lagringsbakgrund. Det är därför inte möjligt att ge en allmän tidsram för när informationen raderas.

Utlämnande av information
Data om din användning av hemsidan, vilka annonser du tar emot och eventuellt klickar på, geografisk plats, kön och ålderssegment, etc. vidarebefordras till tredje parter i den detaljerade informationen som är känd och i de fall som vi använder en tredje part. Du kan se vilka tredje parter som är aktuella i avsnittet om cookies ovan, om några.

Informationen används för reklamanpassning
Vi använder ett antal tredje parter för att lagra och bearbeta data. Dessa bearbeterar enbart information för vår räkning och får ej användas för deras egna syften. Exponering av personlig information såsom namn och e-postadress etc. sker endast om du har lämnat samtycke för det. Vi använder endast databearbetare inom EU eller i länder som kan tillhandahålla din information med tillräckligt skydd.

Insikter och klagomål
Du har rätt att informeras om de personliga data vi bearbetar, relaterad till dig, i standardformat (dataportabilitet). Du kan även när som helst invända dig mot användningen av informationen. Du kan också återkalla ditt samtycke för att uppgifter om dig ska behandlas.

Om uppgifterna som behandlas om dig är felaktiga har du rätt att få dem rättade eller raderade. Förfrågningar om detta kan göras till: info@vaekstgroup.dk.

Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du även möjlighet att kontakta Datatilsynet (Danish Data Protection Agency). Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter, eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter, kan du även skicka en begäran om detta till ovanstående e-postadress.

Utgivare
Webbplatsen ägs och publiceras av:

VAEKST ApSGl.
Kongevej 1, 2.
1610 Köpenhamn V

Telefon: +45 26225206
E-post: info@vaekstgroup.dk
CVR: 35813519

ÖKA DINA INTÄKTER

KOM IGÅNG
Corinne Cotteverte - Accelerating B2B Growth
Simone Bendtsen - Assisting B2B Companies in Growing
Valdemar Gyldendal - Business Development Manager
100+
Över 100 varumärken använder VAEKST.