SALES-AS-A-SERVICE

OUTBOUND SALES

Vi bygger en pipeline genom att leverera kvalificerade säljmöten direkt i din kalender, samla in information om kundintentioner och skapa varumärkeskännedom.

LÅT OSS SNACKA TILLVÄXT
Corinne Cotteverte - Accelerating B2B Growth
Simone Bendtsen - Assisting B2B Companies in Growing
Valdemar Gyldendal - Business Development Manager
70+
70+ nordisktalande affärsutvecklare.
outbound sales

LEADSGENERERING OCH MÖTESBOKNING FÖR B2B

Vi kopplar samman dig med dina idealkunder, levererar kvalificerade säljmöten och marknadsföringsleads samt tillhandahåller insikter åt dig. Du fokuserar på befintliga kunder. Vi bygger upp en pipeline med nya kunder. En dröm som besannas?
FÖRDEL #1 - HÖGKVALITATIV FÖRETAGS- OCH KONTAKTDATA

LEAD RESEARCH

Vi definierar din ideala kundprofil (ICP) och tar fram företags- och kontaktuppgifter med hjälp av vår egen databas och våra verktyg för dataextraktion. Genom att övervaka köpsignaler, webbplatsbesökare och LinkedIn-följare, skapar vi prioriterade leadslistor som maximerar resultaten av outreach.

done

Ideal kundprofil

Vi segmenterar marknaden utifrån din ICP för att hitta de relevanta leadsen.

done

Verifierad data

Vi använder verifierad data med hög precision för att säkerställa att vi har de bästa leadsen.
Corinne Cotteverte -  Native language, local expertise
Christopher at VAEKST
FÖRDEL #2 - PERSONALISERAD MULTICHANNEL OUTREACH

OUTBOUND SALES-KAMPANJER

Vi genomför målgruppsanpassad och flerkanalig outreach genom att skräddarsy hyperpersonaliserade meddelanden samt kombinera telefon, mejl och LinkedIn, vilket skapar en pipeline med en stadig ström av nya prospekt. Vår outreachstrategi skapar värdefulla touchpoints, vilket gör det möjligt för oss att avgöra om potentiella kunder matchar ditt företagserbjudande bra.

5

Touchpoints

Genomsnittliga kontaktpunkter per planerat möte.

16%

Genomsnittlig konverteringsgrad

Konverteringsgrad per timme när vi riktar oss mot ICP:er med 200+ anställda.
FÖRDEL #3 - LEADSGENERERING OCH MÖTESBOKNING FÖR B2B

KVALIFICERADE SÄLJMÖTEN

Vi levererar Intent Qualified Leads (IQLs), Marketing Qualified Leads (MQLs) och Sales Qualified Leads (SQLs) samt månatliga marknadsrapporter som inkluderar en KPI-analys, ICP-analys och rekommendationer att agera utifrån. IQLs är interaktioner med prospekt som delger information om deras kundintentioner. MQLs är prospekt som godkänner att ta emot marknadsföringsinformation. SQLs är kvalificerade säljmöten.

40+

Månatliga SQLs, MQLs & IQLs

Vi levererar SQLs, MQLs och IQLs på ett konsekvent sätt för att möjliggöra tillväxt.

1

Månatlig marknadsrapport

Handlingsbara insikter och rekommendationer.
Olivia Andersen - one of 50+ native speaking Nordic business developers
Alexander Rydberg - Co-Founder

TRÄFFA ALEXANDER

Funderar du på att outsourca affärsutveckling, istället för att anställa ett eget team eller som en kombination till ett befintligt team?

Boka ett möte med vår försäljningschef, Alexander, för att veta mer om varför du bör eller inte bör outsourca.
BOKA MÖTE
Outbound SALES

VÅR METOD FÖR OUTBOUND SALES

Testad av över 100 B2B-varumärken.
Vaekst - less talking, more listening
1. WORKSHOP & KICK-OFF

Vi genomför en workshop på 3 timmar för att definiera er segmenterings-, targeting- och positioneringsstrategi (STP) inför samarbetet. Detta inkluderar:

1.
Definition av din ideala kundprofil (ICP) samt extraktion av företags- och kontaktuppgifter.
2.
Utveckling av pitcher och sekvenser för telefon, mejl och LinkedIn baserat på pain points, värdeerbjudanden och USP:er.
3.
Utveckling av strategier och taktiker för flerkanalig outreach.
4.
Uppsättning av mjukvaror för sales enablement, rapporteringsstrukturer och KPI:er.
5.
Mock-calls och coachning.
2. GENOMFÖRANDE AV KAMPANJ

Vi skapar försäljningssekvenser för att i ett flertal sprintar kunna bygga en pipeline, boka möten och samla in information om kundintentioner.

done
Sprint 1:
Vi fokuserar på att skapa varumärkeskännedom, erhålla samtycke för mejlutskick och utföra split-testing av segment, targets och positioneringar för att bygga effektiva och skalbara säljkampanjer. Vi bokar möten med rätt timing och bygger således upp en pipeline.
done
Sprint 2:
Vi fokuserar på att maximera leadsgenerering och mötesbokning. Samtidigt förbättrar vi vår pitchning och våra taktiker samt berikar dina leads baserat på den återkoppling vi får. Detta optimerar konverteringsgrader och maximerar intäktsgenerering.
3. RAPPORTERING & EVALUERING
done
Vi arbetar i ditt eller vårt CRM-system och tillhandahåller full tillgång till all data, så att du alltid kan följa kampanjerna som genomförs. Vi har veckovisa check-ins och månatliga statusmöten samt ger tillgång till dashboards i realtid samt månatliga marknadsrapporter med taktiker och rekommendationer att agera utifrån.
done
På kvartalsbasis evaluerar vi KPI:er, förväntad ROI och diskuterar tillväxtprojektioner.

ÖKA DINA INTÄKTER

KOM IGÅNG
Corinne Cotteverte - Accelerating B2B Growth
Simone Bendtsen - Assisting B2B Companies in Growing
Valdemar Gyldendal - Business Development Manager
100+
Över 100 varumärken använder VAEKST.