PERSONLIG DATAPOLICY

Uppdaterad: 16 oktober, 2020

Personuppgifter
Vi samlar endast in personuppgifter när detta är relevant för oss, och vi samlar endast in personuppgifter om det är relevant för din aktivitet hos VAEKST ApS.

När vi insamlar, behandlar och använder dina personuppgifter, följer vi alltid samtliga relevanta lagstadgade bestämmelser. Vi lagrar endast dina personuppgifter så länge som vi antingen omfattas av lagstadgad skyldighet att göra det, eller så länge det är relevant för det syfte för vilket de samlades in.

Information vi samlar in
Om du önskar köpa och mottaga en produkt eller en tjänst från oss, behöver vi att samla in vissa personuppgifter för att kunna slutföra affären och för att kunna erbjuda dig våra tjänster.Vi kan använda cookies för att hålla reda på innehållet i din kundvagn medan du använder vår webbshop.

Vi kan tillhandahålla information som namn, e-postadress, postadress, leveransadress (om den skiljer sig från postadress), telefonnummer och betalningsinformation. VAEKST ApS samlar in och behandlar dina personuppgifter när du gör följande:

• Besöker vår webbsida,
• Anmäler dig till vårt nyhetsbrev,
• Skickar oss frågor, klagomål eller feedback.

Personuppgiftsansvarig
Den person som ansvarar för insamling, behandling och användning av din personliga information på https://www.vaekstgroup.com/ är VAEKST ApS, Gl. Kongevej 1, 1610 Köpenhamn V, CVR nr. 35813519

Behandlingsgrunder och syfte
Vi samlar in dina generella kontaktuppgifter såsom namn och adress för att kunna leverera den produkt eller tjänst som du har köpt från oss. Vi samlar in din e-postadress för att kunna skicka dig en orderbekräftelse och en leveransbekräftelse.

Om du har gett oss ditt samtycke under registreringsprocessen eller på vår webbsida, kommer vi att använda din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev. Du kan anmäla dig till och avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet när som helst. Alla nyhetsbrev innehåller också en länk för att sluta prenumerera. Om behandlingen av personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätten att återkalla samtycket när som helst. Dina uppgifter (utom din e-postadress om du har gett ditt samtycke till dess behandling för syftet att ta emot erbjudanden) kommer att raderas 2 år efter att du har mottagit din vara eller tjänst.

Andra mottagare av personuppgifter
Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje parter och vi överför inte dina personuppgifter till tredjeländer. Vi har vår webbplats hos Dandomain, som fungerar som vår databehandlare. Alla personuppgifter som du tillhandahåller på vår webbplats kommer att lagras i Dandomains datacenter.

Vi använder externa företag som leverantörer för att leverera våra tjänster på bästa möjliga sätt. Dessa externa leverantörer är databehandlare och behandlar i vissa fall personuppgifter i samband med deras leveranser av tjänster till oss. Våra databehandlare behandlar endast personuppgifter enligt våra anvisningar och i enlighet med de lagstadgade kraven på databehandlare.

Vi har ingått i ett databehandlingsavtal med våra databehandlare, vilket är vår garanti för att de följer de gällande reglerna om skydd av dina personuppgifter.

Dina rättigheter
Som den registrerade personen har du ett antal rättigheter, vilka vi alltid måste säkerställa uppfyllelse utav. Du har rätten att begära följande av oss:

• Att få tillgång till dina personuppgifter,
• Att få dina personuppgifter korrigerade och/eller ändrade,
• Att få dina personuppgifter raderade.

Dessutom har du rätten att invända mot behandlingen av dina personuppgifter samt rätten att lämna in klagomål till en dataskyddsmyndighet.

Om du inte längre önskar att vi bearbetar dina personliga data, eller att vi begränsar bearbetningen av dina personliga data, kan du skicka oss en sådan begäran till vår e-postadress: info@vaekstgroup.dk.

ÖKA DINA INTÄKTER

KOM IGÅNG
Corinne Cotteverte - Accelerating B2B Growth
Simone Bendtsen - Assisting B2B Companies in Growing
Valdemar Gyldendal - Business Development Manager
100+
Över 100 varumärken använder VAEKST.