NYHETER & INSIKTER

Outsourca för att öka din tillväxt 2024

Outsourcing kan vara ett fantastiskt tillvägagångsätt för att öka effektiviteten och utveckla ditt företag. Här är de främsta anledningarna till att företag outsourcar, samt några av de för- och nackdelar som outsourcing medför.

VAD ÄR OUTSOURCING?

I dagens affärsliv har outsourcing blivit ett allt mer populärt alternativ för företag som vill minska kostnaderna och öka effektiviteten. Men exakt vad innebär outsourcing? Och är det den rätta vägen för just ditt företag?

Outsourcing innebär att du anlitar externa specialister eller generalister för att utföra uppgifter som vanligtvis sker internt. Ofta innefattar detta att delegera tidskrävande uppdrag på flera avdelningar - allt från försäljning och redovisning till administration och kundtjänst.

Det är en affärspraxis eftersom det kan spara pengar och tid, och ofta resultera i en förbättrad arbetskvalitet. Målet är slutligen att avsätta tid för ditt team att fokusera på mer intäktsgenererande arbetsuppgifter.

FÖRDELAR MED OUTSOURCING (2022)

Som företagsledare är du ständigt på jakt efter metoder att utveckla och förbättra ditt företag. Ett sätt att göra det på är att outsourca dina uppgifter eller processer. Outsourcing sparar tid och energi, och ger dig istället tid att fokusera på företagets kärnaspekter. Det kan även vara ett kostnadseffektivt sätt att utveckla ditt företag. Med rätt metod kan outsourcing bli en del av företagsstrategier för samtliga organisationer, och ett verktyg för att öka företags tillväxt.

Här är fyra skäl till varför outsourcing kan förbättra din tillväxt:

 1. Få tillgång till kvalitativa talanger.

 När du outsourcar kommer du i kontakt med ett flertal högkvalificerade proffs som kan hjälpa ditt företag att nå nästa nivå. 

 1. Spara tid och pengar. 

Outsourcing kan vara mer kostnadseffektivt än att anställa mer intern personal, och det ger dig tid att fokusera på dina kärnkompetenser.

 1. Snabb och effektiv scale up. 

Outsourcad hjälp underlättar att skala upp eller ned vid behov, utan att behöva göra ändringar i ditt team eller din verksamhet. 

 1. Få konkurrensmässiga fördelar. 

Genom att outsourca kritiska funktioner kan du ligga steget före konkurrenterna och fortsätta att driva tillväxten för ditt företag.

TOP 8 SKÄL TILL VARFÖR FÖRETAG OUTSOURCAR

Det finns flera skäl till varför företag väljer att outsourca sina aktiviteter. Enligt en studie av Deloitte, samt ett blogginlägg av BrandonGaille, är här några av de största skälen till varför företag väljer att outsourca:

Källa: (Deloitte studie) och (Blogginlägg from BrandonGaille)

Grafen ovan visar skälen till att företag outsourcar, och att den vanligaste anledningen är att reducera eller kontrollera kostnader. Andra skäl inkluderar att få tillgång till verktyg, resurser och färdigheter, samt kunskap som inte finns internt på företaget. Det kan också handla om att man vill fokusera på kärnpunkterna i verksamheten vid sidan av att man hanterar resterande uppgifter.

Oavsett anledning, behöver företag vara noga med att väga för- och nackdelarna med outsourcing innan de tar ett beslut.

VARFÖR DU BÖR OUTSOURCA DINA AKTIVITETER INOM FÖRSÄLJNING?

Outsourcing av försäljning kan vara ett utmärkt sätt att utveckla ditt företag. När det gäller försäljning bör kvalitet alltid gå före kvantitet. Ett professionellt outsourcat försäljningsteam kan hjälpa dig att stänga fler affärer och nå nya marknader, samtidigt som du sparar pengar på utbildning och resurser.

Du bör överväga att marknader, behov och trender förändras snabbt i den växande digitala eran. Försäljning spelar därmed större roll i avseende på intäkter som genereras och kapital som investeras. Utan rätt team och processer är det omöjligt att komma igång, nå resultat, nå KPI:er och samla in värdefulla data. För att inte tala om det oändliga antalet tester och optimering, som kan slösa både tid och resurser, som de flesta startups och expanderande företag inte har råd att slösa bort. 

 

Så, om du funderar på att outsourca din försäljning finns det två saker du bör ha i åtanke. För det första bör du se till att du samarbetar med ett relevant företag som har en bevisad erfarenhet av branschen. För det andra bör du överväga vilken typ av produkt eller tjänst du vill sälja och om det överensstämmer med partners tidigare fall. På så sätt kan du försäkra dig om att din produkt eller tjänst kommer att ha en nödvändig kvalitativ outreach.

FÖRDELAR OCH NACKDELAR MED OUTSOURCING AV FÖRSÄLJNING

Även om outsourcing kan ge fördelar för de flesta företag, är det inte alltid det bästa valet för alla. Att väga för- och nackdelar med outsourcing av försäljning är avgörande för att fatta rätt beslut för din verksamhet.

 

Här är några av de viktigaste för- och nackdelarna med att outsourca din försäljningsfunktion.

Fördelar:

 1. Outsourcing av försäljning kan öka intäkterna utan att öka overhead-kostnaderna proportionellt. 
 2. Det kan vara ett bra alternativ om ditt försäljningsteam verkar inom en föränderlig bransch där du inte vill anställa och avskeda försäljningsrepresentanter när saker och ting förändras. 
 3. Normalt tenderar externa försäljnings byråer att ha all nödvändig programvara och teknik för att leverera helhetslösningar för försäljning och komplexa marknadsrapporter.
 4. Outsourcing av leadsgenerering minskar den tid som behövs för att få försäljningsrepresentanter att utföra kvalitativa utskick.

Cons:

 1. Du löper en potentiell reputationsrisk med outsourcing av försäljning, eftersom en tredjepart kommer att hantera dina kundrelationer. 
 2. Du kommer att behöva bygga en relation med outsourcingleverantören (och det outsourcade försäljningsteamet), samt hantera kontraktet, för att säkerställa att du får den kvalitet och resultat du förväntar dig. 
 3. Det kan finnas fler uppstarts- och engångskostnader jämfört med att anställa en affärsutvecklare internt, eftersom lön, provisioner och andra anställningskostnader kommer att avskrivas över tid.

HUR HITTAR DU RÄTT FÖRSÄLJNINGSPARTNER?

Hur vet du om du outsourcar till det bästa företaget just för dina behov?

Det finns några viktiga punkter att ta hänsyn till när du letar efter en partner som passar bra för ditt företag.

 1. Forskning 

Ta dig tid att förstå marknaden och hur de olika företagen skiljer sig från varandra och vad de erbjuder. Tänk på: Vilken är deras försäljnings approach? Eller vilken typ av programvara använder de?

 1. Definiera dina behov

Identifiera dina behov innan du når ut till en potentiell partner. Kanske behöver du någon som talar ett specifikt modersmål?

 1. Nå ut 

Nå ut till ett flertal olika företag och be om referenser och/eller case från tidigare partnerskap. Det kan även vara bra att uppmärksamma deras kundservice, då du vill försäkra dig om att de svarar och är hjälpsamma.

 1. Be om referenser

 Fråga efter rekommendationer från pålitliga källor inom ditt nätverk.

När du väl hittar ett företag som uppfyller alla kriterier kan du vara säker på att du är på rätt väg och att du kommer fatta det bästa beslutet för ditt företag.

BÄSTA PRAXIS FÖR ATT BYGGA RELATIONER

När du hittar den rätta partnern för att hantera dina aktiviteter så finns det en del praxis som du bör ha i åtanke för en välfungerande outsourcing-maskin. Genom att följa dessa tips är det möjligt att säkerställa framgångsrika outsourcade projekt, smidig kommunikation och välfungerande arbetsrelationer med dina leverantörer eller tjänsteleverantörer.

 

Gör din forskning, var tydlig med dina behov och hantera förväntningar från båda sidor. Var inte rädd för att ställa frågor, att bygga ett partnerskap, i stället för bara en affärsrelation, och slutligen - lär dig hur man effektivt ger och delar feedback på en löpande basis.

Kommunikation är nyckeln, och det är därmed viktigt att ha möten en eller två gånger i veckan.

 

Ha i åtanke att enbart en implementering av några av tipsen kan ha en stor skillnad på framgången av din outsourcing i sin helhet. 

NYHETER I DIN INKORG

Håll dig uppdaterad om tillväxttrender. Ta emot månatliga insikter kring sälj, playbooks och mycket mer.

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV

insikter

se alla

ÖKA DINA INTÄKTER

KOM IGÅNG
Corinne Cotteverte - Accelerating B2B Growth
Simone Bendtsen - Assisting B2B Companies in Growing
Valdemar Gyldendal - Business Development Manager
100+
Över 100 varumärken använder VAEKST.