NYHETER & INSIKTER

Varför använder vi HUBSPOT Sales hub på VAEKST?

VAEKST är en nordisk tillväxtbyrå och HubSpot-partner. Vi använder HubSpot CRM för att bygga varumärkeskännedom, driva leadsgenerering och samla kundinsikter.

VAD ÄR HUBSPOT?

HubSpot är en Customer Relationship Management (CRM)-programvara som möjliggör framgång inom försäljning, marknadsföring och service på ett kostnadseffektivt, roligt och säkert sätt. HubSpot kombinerar Sales Hub, Marketing Hub, Service Hub, CMS Hub och Operations Hub som en all-in-one lösning.

Även om programvaran är kraftfull, är den utformad för att vara smidig att använda och vara väl anpassningsbar för organisationer, vilket skapar en härlig kundupplevelse (eftersom no-size-fits-all). I grunden är HubSpot en central hubb för att hantera alla kundnära aktiviteter och skapa en tvärfunktionell grund för samarbeten.

För försäljning, hjälper HubSpot Sales Hub team att avsluta fler affärer, fördjupa relationer och mer effektivt hantera sin pipeline genom att tillåta försäljningsteam att strukturera sin outreach, avsluta affärer och hantera kontohantering på ett kostnadseffektivt och skalbart sätt.

Vi rekommenderar HubSpot på grund av de fördelar som nämns nedan:

VILKA ÄR FÖRDELARNA MED HUBSPOT?

Ett CRM-system är ett måste, och med alla trender som stöder mer samordning av försäljning och marknadsföring, är HubSpot den bästa plattformen för att stödja detta samarbete:

  1. Gratis - Du kan börja använda HubSpot gratis och även om du missar vissa funktioner, är det bra för små företag att strukturera sin tillväxt tidigt.
  2. Skalbarhet och samarbete - HubSpot gör att du kan börja med ett team, säg exempelvis försäljning, och sedan uppgradera när du har ett behov av fler funktioner eller samarbete mellan ditt marknadsförings- och serviceteam.
  3. Användarvänlighet - HubSpot är kraftfull och användarvänlig med en mycket mångsidig programvara som kan anpassas efter dina exakta organisationskrav.
  4. Kraftfullhet - Med alla kundnära team integrerade i en plattform med låga kompetenskrav blir de ekonomiska fördelarna med HubSpot synliga väldigt snabbt.
  5. En sanningskälla - Alla uppgifter och aktiviteter över kundnära team kan hanteras genom HubSpot och möjliggör smidigt samarbete på en enda datakälla.

VILKA ÄR SKILLNADERNA MELLAN SALES HUB: GRATIS, STARTER & PROFESSIONELLT?

Gratisversionen av HubSpot Sales Hub tillåter ett litet team att hantera kontakt med prospekter, spåra affärer och hantera nuvarande kundrelationer. När VAEKST tar ombord nya kunder utan HubSpot ställer vi alltid in ett gratiskonto för att påbörja vårt samarbete så att vi kan stödja kontaktbehoven.

Däremot, när outreachen ökar och flera medarbetare arbetar med leadsgenerering och att avsluta affärer, ger den betalda versionen av Sales Starter mer värde för pengarna. Alla samtal, e-post och hantering av försäljningsmaterial kan enkelt hanteras via HubSpot eftersom försäljare kan köa uppgifter och effektivisera sin outreach. En ökning av pipelines, live-chatt och rapportfunktioner ökar flödet av inkommande leads och möjliggör för ledningen att förbättras deras försäljningsanalys.

Mik Lokdam, VD på VAEKST: "Ökningen av produktivitet och medarbetarnas tillfredsställelse överväger de låga kostnaderna för Sales Starter".

Sales Professional-paketet blir intressant när ett försäljningsteam har lyckats uppnå grundläggande kontakt, affärshantering och kontohantering. När organisationen känner sig redo att öka försäljningen och skala upp tillåter Sales Professional försäljningsteamet att få fler samtal, använda video i deras outreach, skicka och skriva på affärsförslag, samt sätta upp skalbara sekvenser för förbättrade resultat. HubSpot kan också integreras med flera andra appar och därigenom tillgängliggörs lead scoring, prognoser och fler pipelines.

Sales Professional kommer att digitalisera och centralisera alla nödvändiga försäljningsaktiviteter på en och samma plattform, vilket gör det lättare och mer kraftfullt att hantera och samarbeta under hela försäljningsprocessen.

NYHETER I DIN INKORG

Håll dig uppdaterad om tillväxttrender. Ta emot månatliga insikter kring sälj, playbooks och mycket mer.

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV

insikter

se alla

ÖKA DINA INTÄKTER

KOM IGÅNG
Corinne Cotteverte - Accelerating B2B Growth
Simone Bendtsen - Assisting B2B Companies in Growing
Valdemar Gyldendal - Business Development Manager
100+
Över 100 varumärken använder VAEKST.