Marknadsundersökning för en börsnoterad leverantör av CAD-program

VAEKST försåg en fransk börsnoterad leverantör av CAD-programvara med marknadsundersökning och leadskvalificering i 5 länder.

600

Timmar

5

Länder

Marknads-

undersökning

Bransch

Enterprise

Mik Meisen Lokdam
Co-founder & CEO
mik.lokdam@vaekstgroup.dk

600

Timmar

LÅT OSS SNACKA TILLVÄXT

Vi skapar personaliserade rekommendationer för tillväxtstrategier baserat på +100 utförda kampanjer. Hör av dig för att ta en virtuell fika!

PRATA MED VÅRT SÄLJTEAM

Kundlojalitet i fokus

En ledande aktör i CAD-programvarubranschen ville förstå hur väl de mötte kundernas behov i Norden. Då resurskapaciteten för intern försäljning var begränsad till befintliga projekt, behövde företaget en extern partner som kunde genomföra en kampanj av konsekvent hög kvalitet i marknadsundersökningssyfte. Kampanjdatan skulle användas för att förstå vilka av företagets befintliga kunder som hade en hög sannolikhet att förlänga sina kontrakt och, ännu viktigare, vilka som övervägde att byta leverantör. Med bred erfarenhet från liknande projekt, ingick klienten i partnerskap med VAEKST.

Förbättrade varumärkeskännedomen, tjänsten och leadsgenereringen

VAEKST genomförde Outbound Sales-kampanjer tvärsöver Sverige, Norge, Nederländerna, Storbritannien och Belgien för att intervjua företagets befintliga kunder om fördelarna och smärtpunkterna de upplevde med programvaran. VAEKST kunde fastställa vilka företagskunder som var i processen för att antingen avsluta eller förlänga sina kontrakt. Dessutom genererades insikter om kundernas åsikter om mjukvaran gällande vad som fungerade bra och vad som kunde förbättras.

Baserat på de insamlade insikterna, utformades en kampanjstrategi med avsikt att öka varumärkeskännedomen för företaget och stärka den kvalificerade leadsgenereringen. Rent praktiskt specificerades kampanjen för vardera marknad som data hade samlats in ifrån. Insikterna om kampanjeffektiviteten levererades till företaget, vilket gjorde det möjligt för leverantören att förstå sina unika försäljningsargument och att skräddarsy reklam med förmåga att influera förlängning av kontrakt med sina befintliga företagskunder.

Skalade upp i norra Europa

Som ett resultat av partnerskapet upplevde klienten en betydande ökning av affärsmöjligheter på sina målmarknader. Med över 600 timmar av marknadsundersökning och leadkvalificering, kunde företaget framgångsrikt behålla viktiga kunder genom kvalificerad leadsgenerering. Idag assisterar VAEKST leverantören med att behålla kunder i 6 länder i norra Europa.

ÖKA DINA INTÄKTER

KOM IGÅNG
Corinne Cotteverte - Accelerating B2B Growth
Simone Bendtsen - Assisting B2B Companies in Growing
Valdemar Gyldendal - Business Development Manager
100+
Över 100 varumärken använder VAEKST.