35 SQLs på 3 månader till Estaid - en plattform för fastighetsdata

VAEKST assisterade Estaid med att skala upp deras försäljning i Danmark genom utgående försäljning.

35

SQLs

Marknads-

penetration

3

Månader

Bransch

Tech

Mik Meisen Lokdam
Co-founder & CEO
mik.lokdam@vaekstgroup.dk

35

SQLs

LÅT OSS SNACKA TILLVÄXT

Vi skapar personaliserade rekommendationer för tillväxtstrategier baserat på +100 utförda kampanjer. Hör av dig för att ta en virtuell fika!

PRATA MED VÅRT SÄLJTEAM

Skalade upp försäljningen i Danmark

Estaid är en dansk startup som erbjuder en allt-i-ett-lösning för fastighetsdata, samt ett samarbetsverktyg för att underlätta fastighetsinvesteringsprocesser. De eftersökte en nordisk partner för att hjälpa till med deras affärsutveckling och generering av demos, varpå de blev hänvisade till VAEKST av en gammal klient.

Sparade resurser genom att outsourca en tidskrävande process

På grund av snabb tillväxt och tidsbrist, upplevde Estaid utmaningar i deras operativa outbound sales-process. Estaid beslutade därför att outsourca affärsutveckling tack vare kostnadseffektiviteten och de låga riskerna det möjliggör. Med en rekommendation från en klient, inledde företaget ett samarbete med VAEKST för ändamålet. Genom en workshop fick VAEKST en djupgående förståelse för Estaids marknad, vilket resulterade i en initial segmentering och personaliserad strategi för Outbound Sales. Kampanjen genomfördes genom att anta en multi-channel approach för att maximera effektiviteten.

Snabb uppstart och snabbt genomförande med 35 SQLs

VAEKST genererade 35 SQLs på 2,5 månader vilket ledde till en kraftig och rapp ökning av affärsmöjligheter i Danmark. Estaid tillskriver partnerskapets framgång det datadrivna tillvägagångssättet och det nära samarbetet med VAEKST. Månatliga statusmöten och marknadsrapporter skapade kommersiella insikter som Estaid kunde använda för att öka deras penetrationsgrad på den danska fastighetsmarknaden.

ÖKA DINA INTÄKTER

KOM IGÅNG
Corinne Cotteverte - Accelerating B2B Growth
Simone Bendtsen - Assisting B2B Companies in Growing
Valdemar Gyldendal - Business Development Manager
100+
Över 100 varumärken använder VAEKST.