71 SQLs till Fluidit - ett finskt mjukvaruföretag

VAEKST assisterade Fluidit, ett finskbaserat mjukvaruföretag, med att skapa tillväxtmöjligheter i Norden genom Outbound Sales.

71

SQLs

Första

försäljningen

11

Månader

Bransch

Tech

Corinne Cotteverte
Operations Manager

71

SQLs

LÅT OSS SNACKA TILLVÄXT

Vi skapar personaliserade rekommendationer för tillväxtstrategier baserat på +100 utförda kampanjer. Hör av dig för att ta en virtuell fika!

PRATA MED VÅRT SÄLJTEAM

Nya tillväxtmöjligheter genom lokalt partnerskap

“VAEKST erbjöd Fluidit ett väldigt tydligt paket för att växa på nya marknader. Jag gillade speciellt sättet de presenterade processen på och hur de arbetade som en partner för oss, snarare än att enbart erbjuda en tjänst.” -Ville Ylänne, Chief Sales Officer på Fluidit

Med sin verksamhet i en snabbt växande bransch, utvecklar och implementerar det finska företaget en högteknologisk mjukvara för hydraulisk simulering för fjärrvärmesystem, vattendistributionssystem och dagvattensystem.

Efter att ha identifierat en ökande efterfrågan på sin lösning, ville företaget hitta en lokal nordisk partner med omfattande kunskap inom teknik och hållbarhet som kunde stödja deras marknadsexpansion med nya tillväxtmöjligheter i Sverige genom Outbound Sales. VAEKST presenterade en tydlig outbound sales-strategi anpassad för att träda in på den svenska marknaden, vilket markerade starten för partnerskapet företagen emellan.

Marknadsrapporter och behovsinsikter var nyckeln till framgång

‍VAEKST utarbetade en djupgående segmentering av den svenska marknaden, baserad på Fluidits övergripande affärsmål, för att sparka igång outbound sales-kampanjen. Detta gjordes genom att anta en multi-channel approach där prospekt kontaktades via telefon, mejl och LinkedIn.

Det nämnda tillvägagångssättet tillät VAEKST att interagera med potentiella kunder på flera sätt, vilket möjliggjorde en starkt personlig kommunikation, och genererade de första säljkvalificerade leadsen (SQLs). Dessutom samlades marknads- och branschinsikter i en marknadsrapport som tilldelades det finska mjukvaruföretaget under månatliga möten, vilket gav dem en förståelse för deras marknadspotential.

"VAEKST tillhandahöll en utmärkt tjänst för oss, och jag blev förvånad över hur snabbt de lyckades boka möten åt oss. Dessutom gav de utmärkt information om marknaderna via våra månatliga möten." -Ville Ylänne, Chief Sales Officer på Fluidit

Första försäljningen och 71 SQLs

Partnerskapet ledde till unika marknadsinsikter och 71 säljkvalificerade möten på bara 6 månader, vilket resulterade i deras första försäljning i Sverige och en stark försäljningspipeline. Partnerskapet expanderade till den norska marknaden - vilket ytterligare accelererade Fluidits försäljning och tillväxtmöjligheter.

"Hittills har vi gjort vår första försäljning i Sverige och vi ser fram emot att stänga fler affärer. Vi har nu en omfattande förståelse för marknaden och marknadspotentialen tack vare tydlig kommunikation, månatliga möten och utmärkta konsulter att arbeta med” -Ville Ylänne, Chief Sales Officer på Fluidit

ÖKA DINA INTÄKTER

KOM IGÅNG
Corinne Cotteverte - Accelerating B2B Growth
Simone Bendtsen - Assisting B2B Companies in Growing
Valdemar Gyldendal - Business Development Manager
100+
Över 100 varumärken använder VAEKST.