60 SQLs till Capturi - en AI-mjukvara för samtalsanalys

VAEKST assisterade Capturi, en plattform för AI-analys av kundkonversationer, med deras expansion till Sverige genom Outbound Sales.

60

SQLs

10%

Konverteringsgrad

10

Månader

Bransch

Tech

Mik Meisen Lokdam
Co-founder & CEO
mik.lokdam@vaekstgroup.dk

60

SQLs

LÅT OSS SNACKA TILLVÄXT

Vi skapar personaliserade rekommendationer för tillväxtstrategier baserat på +100 utförda kampanjer. Hör av dig för att ta en virtuell fika!

PRATA MED VÅRT SÄLJTEAM

Expanderade till Sverige genom outbound sales

Capturi använder artificiell intelligens och maskininlärning för att analysera kunders konversationer med kundtjänst, för att därigenom förbättra deras upplevelser. Trots sin särpräglade nisch inom kommunikations-, UX- och rösttekniksektorn, upplevde Capturi utmaningar med att öka sin varumärkeskännedom i Sverige. Därför vände de sig till VAEKST för att bredda sin närvaro på den svenska marknaden, varpå en strategi för Outbound Sales utvecklades för att utnyttja företagets potential fullt ut.

Split-testade komplexa försäljningsargument

Trots att Capturi befann sig i en växande sektor vid kontraktets tidpunkt, hade de svårt att utöka sin kundbas eftersom alltfler företag går ifrån telefonbaserad kundservice. På grund av komplexiteten inom deras bransch, behövdes produktspecialister för att engagera potentiella kunder och tydliggöra det mervärde som företagets erbjudande medför.

För att möta utmaningen tillhandahöll VAEKST ett utgående säljteam för att schemalägga demos, hantera och underhålla en försäljningspipeline samt ge strategiska branschinsikter. Månatliga marknadsrapporter innehöll data om konverteringsfrekvenser och anledningar till varför prospekt saknade intresse. Under de första veckorna utförde VAEKST A/B-tester med olika sektorer och upptäckte att finans-, media- och detaljhandelssektorn visade högst konverteringsfrekvenser.

60 SQLs och marknadsetablering i Sverige

VAEKST levererade 60 SQLs på 10 månader och Capturi upplevde en märkbar ökning av affärsmöjligheter inom målgruppssegmenten i Sverige.

ÖKA DINA INTÄKTER

KOM IGÅNG
Corinne Cotteverte - Accelerating B2B Growth
Simone Bendtsen - Assisting B2B Companies in Growing
Valdemar Gyldendal - Business Development Manager
100+
Över 100 varumärken använder VAEKST.