112 SQLs till en global leverantör av PLM-mjukvara

VAEKST skapade en förutsebar försäljningspipeline till en global leverantör av PLM-mjukvara genom Sales-as-a-Service i Norden och Storbritannien.

112

SQLs

Marknads-

expansion

14

Månader

Bransch

Enterprise

Mik Meisen Lokdam
Co-founder & CEO
mik.lokdam@vaekstgroup.dk

112

SQLs

LÅT OSS SNACKA TILLVÄXT

Vi skapar personaliserade rekommendationer för tillväxtstrategier baserat på +100 utförda kampanjer. Hör av dig för att ta en virtuell fika!

PRATA MED VÅRT SÄLJTEAM

Expanderade i Norden och Storbritannien

För att stärka sin marknadsnärvaro i Norge, Sverige, Danmark och Storbritannien sökte det globala toppföretaget, med expertis inom hantering av produktlivscykler, assistans från ett externt säljteam med syfte att komplettera mjukvaruföretagets interna säljorganisationen. Med ett stort team av nordisktalande affärsutvecklingskonsulter på VAEKST, ingick klienten i ett samarbete med VAEKST med målet att säkerställa ett konsekvent flöde av säljkvalificerade leads (SQLs), marknadsföringskvalificerade leads (MQLs) och Intent Qualified Leads (IQLs).

Använde buying triggers i realtid för att prioritera leads

Samarbetet inleddes med en workshop där mjukvaruföretagets Go-To-Market-strategi analyserades för att identifiera det potentiella målgruppssegmentet baserat på företagsrelaterade variabler.

Under workshopen utvärderades flera variabler, däribland branscher, kvalificeringskriterier, storlek (mätt i anställda och intäkter) och köpsignaler. Baserat på denna analys identifierades life science-industrin som det primära målgruppssegmentet, med fokus på företag som vill förbättra sin datadrivna och digitala kapacitet inom FoU och produktutveckling. Följaktligen lanserade VAEKST snabbt en personaliserad, flerkanalig Outbound Sales-strategi i Norge, Sverige, Danmark och Storbritannien.

I kampanjen integrerades buying triggers i realtid, vilket resulterade i en betydande ökning av konverteringsgraden. Detta eftersom VAEKST:s affärsutvecklare kunde identifiera prospekt som aktivt sökte efter mjukvara lik den som mjukvaruföretaget erbjuder, för att på så sätt matcha prospekten med rätt kunderbjudande med hjälp av Pitchbound.

Go-To-Market med 112 SQLs

På bara 12 månader tillhandahöll VAEKST 112 SQLs (demos). Detta, tillsammans med värdefulla marknadsinsikter samt företags- och kontaktdata, resulterade i en förutsägbar kundpipeline och feedback för klientens framtida Go-To-Market-strategi.

ÖKA DINA INTÄKTER

KOM IGÅNG
Corinne Cotteverte - Accelerating B2B Growth
Simone Bendtsen - Assisting B2B Companies in Growing
Valdemar Gyldendal - Business Development Manager
100+
Över 100 varumärken använder VAEKST.