527 SQLs till en ledande nordisk managementkonsultbyrå

VAEKST hjälpte en konsultfirma att stänga affärer värderade till över 15 miljoner SEK genom marknadssegmentering, leadsgenerering och försäljningskampanjer.

+15 MSEK

Intäkter

527

SQLs

3

Länder

Bransch

Management Consulting

Mik Meisen Lokdam
Co-founder & CEO
mik.lokdam@vaekstgroup.dk

+15 MSEK

Intäkter

LÅT OSS SNACKA TILLVÄXT

Vi skapar personaliserade rekommendationer för tillväxtstrategier baserat på +100 utförda kampanjer. Hör av dig för att ta en virtuell fika!

PRATA MED VÅRT SÄLJTEAM

Implementerade en nordisk tillväxtstrategi

En ledande byrå i Norden inom management consulting behövde ett externt Outbound Sales-team för att genomföra sin tillväxtstrategi genom att skapa nya affärsmöjligheter för konsultfirmans partners, med målet att säkra nya långsiktiga kunder. Tidigare användes konsultbyråns interna resurser för nätverksbaserad försäljning och underhållning av befintliga kundrelationer, vilket resulterade i en avtagande pipeline av nya Sales Qualified Leads (SQLs). Konsultverksamheten utvärderade ett initiativ om att etablera ett internt Inside Sales-team men bedöme att det var för riskabelt, komplext och dyrt. Detta ledde till ett samarbete med VAEKST som lösning för att generera leads, driva outbound sales-kampanjer och leverera kommersiella insikter på ett lågriskabelt och personaliserat sätt.

Data-driven försäljningsmetod

VAEKST analyserade konsultbyråns varumärke och tjänsteerbjudande för att utforma ett personligt marknadsföringsbudskap, generera kvalificerade leads och genomföra outbound-kampanjer genom telemarketing, email marketing och social selling. Den initiala marknadssegmenteringen inkluderade VD:ar i företag med över 350 miljoner svenska kronor i intäkter och över 200 anställda, och relevanta use cases utvecklades för att skapa ett anpassat meddelande till segmentet.

Under de första månaderna testade VAEKST olika delsegment genom en agil split-testing-metod och fann att konverteringsgraden var högst för företag inom industriella varor och tjänster samt transport- och logistikbranschen, där det nyligen hade skett en VD-förändring och där lönsamhet hade minskat med minst 2% under en 2-årsperiod.

15 MSEK i intäkter och 527 SQLs i Norden

Genom segmenteringsinsikterna som genererades från outbound sales-kampanjerna, kunde konsultfirman optimera sin segmenteringsstrategi för att skapa mer målgruppsanpassade försäljnings- och marknadsföringskampanjer. Tack vare införskaffning av nya intelligenta verktyg, ökade VAEKST konverteringsgraderna över tiden och levererade 527 SQLs på 16 månader. Ett år senare pågår samarbetet fortfarande och konsultfirman har stängt flera affärer värda över 15 miljoner SEK, samt har ett flertal potentiella affärer i bearbetning i den säljpipeline som genererades.

ÖKA DINA INTÄKTER

KOM IGÅNG
Corinne Cotteverte - Accelerating B2B Growth
Simone Bendtsen - Assisting B2B Companies in Growing
Valdemar Gyldendal - Business Development Manager
100+
Över 100 varumärken använder VAEKST.