136 SQLs till NJORD - en dansk advokatbyrå

VAEKST levererade 136 SQLs och kundinsikter inom M&A-, GDPR-, HR- och IT-rättstjänster till NJORD i Danmark, Sverige och Norge.

136

SQLs

10%

Konverteringsgrad

Ökning av

marknadsandelar

Bransch

Advokatbyrå

Mik Meisen Lokdam
Co-founder & CEO
mik.lokdam@vaekstgroup.dk

136

SQLs

LÅT OSS SNACKA TILLVÄXT

Vi skapar personaliserade rekommendationer för tillväxtstrategier baserat på +100 utförda kampanjer. Hör av dig för att ta en virtuell fika!

PRATA MED VÅRT SÄLJTEAM

NJORD tog marknadsandelar i Norden

NJORD hade över 250 anställda i Norden och Baltikum vid kontraktets tidpunkt och ville öka sina marknadsandelar likväl nationellt som internationellt. Som leverantör av premiumtjänster var goda långsiktiga relationer kritiska för deras framgång, men att knyta kontakt med nya klienter visade sig vara en utmaning. Att utveckla en stark kundpipeline och skapa nya affärsmöjligheter, utan att tappa fokus från befintliga kunder, var av hög prioritet. Advokatbyrån vände sig därför till VAEKST för att säkra ett säljteam med uppgift att generera Sales Qualified Leads (SQLs) och kundinsikter relaterade till tjänster inom M&A, GDPR, HR och IT.

En professionell och respektfull säljapproach

Eftersom NJORD värderar respekt, professionalism och kunskap starkt, var det ytterst viktigt för VAEKST att behålla klientvarumärkets integritet genom individcentrerad kommunikation med prospekt. VAEKST tillämpade därför avancerade filterkriterier för marknadssegmentering samt utformade professionella och personliga budskap. Tack vare detta, kunde VAEKST både genomföra telemarketing- och outbound sales-kampanjer riktade mot segmenten och leverera marknadsrapporter med strategiska insikter från samtal med relevanta kunder.

Fackföreningar, organisationer, museer och fonder identifierades som intressanta segment för GDPR-tjänster, respektive e-handelsföretag för IT-tjänster, Professional Services-företag för HR-tjänster och riskkapitabolag samt fastighetsinvesteringsföretag för M&A-tjänster. Marknadsrapporterna innehöll bland annat information om konverteringsfrekvenser på demo- och firmografisk nivå, konkurrenssituation, varumärkeskännedom och orsaker till ointresse.

136 SQLs och 5 marknadsrapporter

Samarbetet mellan VAEKST och NJORD började med ett fokus på GDPR-tjänster, för att snabbt utvidgas till IT-, HR- och M&A-tjänster. Samtidigt expanderade partnerskapet geografiskt, från att enbart beröra Danmark till att även inkludera Sverige och Norge. VAEKST levererade 136 SQLs och fem marknadsrapporter till NJORD, vilket ledde till flera nya kunder och strategiska insikter för klientens Partner-team.

ÖKA DINA INTÄKTER

KOM IGÅNG
Corinne Cotteverte - Accelerating B2B Growth
Simone Bendtsen - Assisting B2B Companies in Growing
Valdemar Gyldendal - Business Development Manager
100+
Över 100 varumärken använder VAEKST.