38 SQLs och 4 försäljningar till Engrafo - en plattform för kunskapsdelning

VAEKST säkrade den första privata kunden för Engrafo, en dansk tech-startup, genom att etablera en förutsägbar pipeline av SQLs i Danmark.

38

SQLs

4

Försäljningar

Första

privata kunden

Bransch

Tech

Mik Meisen Lokdam
Co-founder & CEO
mik.lokdam@vaekstgroup.dk

38

SQLs

LÅT OSS SNACKA TILLVÄXT

Vi skapar personaliserade rekommendationer för tillväxtstrategier baserat på +100 utförda kampanjer. Hör av dig för att ta en virtuell fika!

PRATA MED VÅRT SÄLJTEAM

Outbound sales för en förutsebar försäljningspipeline

Engrafo tillhandahåller en kunskapsdelningsplattform som samlar och visualiserar affärskritiska data i datakataloger och flödesscheman för bättre analys och rapportering. Med bara två offentliga kunder ville startupen etablera sitt varumärke i den privata sektorn då dataintegritet var en växande fråga för många företag. Utan tidigare erfarenhet inom B2B-försäljning, inledde Engrafo ett samarbete med VAEKST inom Outbound Sales för att säkerställa en optimerad och förutsägbar säljpipeline.

ICP-definition och datadriven outreach

VAEKST försedde Engrafo med ett outbound sales-team för att assistera med marknadssegmentering, generera Sales Qualified Leads (SQLs), koordinera kvalificerade säljmöten, utveckla marknadsrapporter och underhålla försäljningspipelinen. Inledningsvis var strategin att agera sektor-agnostiskt och att rikta in sig på stora företag med över 200 anställda.

Data visade snabbt att de företag inom industriella varor och tjänster, life sciences och logistik hade de största ouppfyllda behoven av Engrafos tjänster på grund av den gemensamma vikten av att ha en datadriven strategi samt den stora mängden data de hanterar. Medan den initiala målgruppen var CTO:er, visade det sig att BI-chefer var mer benägna att köpa samt mer kunniga om dataintegritet än CTO:er.

4 försäljningar och 26 SQLs

Engrafo tog emot 26 kvalificerade säljmöten med några av Danmarks största företag och har redan stängt 1 licens och gjort 3 POC:er. Insikter som tillhandahölls av VAEKST förbättrade startupens försäljningspipeline genom att fokusera marknadsföringsinsatserna på färre branscher för att skapa mer relevanta reklamannonser.

ÖKA DINA INTÄKTER

KOM IGÅNG
Corinne Cotteverte - Accelerating B2B Growth
Simone Bendtsen - Assisting B2B Companies in Growing
Valdemar Gyldendal - Business Development Manager
100+
Över 100 varumärken använder VAEKST.